Vrácení řidičského průkazu

Informace o vrácení ŘP

5 500 Kč každá další skupina 3 900 Kč

Co budete potřebovat:

 • výpis z karty řidiče
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
 • potvrzení o psychické způsobilosti od akreditovaného dopravního psychologa
 • žádost o přezkoušení do autoškoly ( formulář dostanete v příslušné autoškole nebo si jej stáhnete z jejich www stránek

Rozsah přezkoušení v autoškole (je podobný jako při záverečných zkouškách v autoškole)

 • test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládaní a údržba vozidla (ve skupině ŘP, o kterou žádáte)
 • praktická jízda

Kdy přezkoušení absolvovat?

Vybodovaní řidiči

 • Doklad o přezkoušení nesmí být při podání žádosti o vrácení ŘP starší 60 dní! Přezkoušení v autoškole můžete absolvovat již 2 měsíce před skončením lhůty zabavení řidičského průkazu.

Řidiči se zákazem řízení delším než rok

 • Tito řidiči mohou zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole absolvovat až po skončení zákazu řízení. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti, v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení.

Na příslušném obecním úřadě či magistrátu předložte:

 • písemnou žádost o vrácení řidičského průkazu (forma žádosti není dána zákonem, má volnou podobu – většinou mají na úřadech předtištěný formulář)
 • doklad o odborné způsobilosti ( obdrželi jste v autoškole)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
 • potvrzení o psychické způsobilosti od akreditovaného dopravního psychologa
Poplatky: V ceně kurzu není zahrnut poplatek magistrátu 700 Kč, který se platí při závěrečných zkouškách na úřadu. Případné opravy teoretické zkoušky 500 Kč, oprava praktické jízdy 1 000 Kč.

Připraveni vyjet? Kontaktujte nás!

+420 737 888 805

IČ: 74304259

autoskoladj@gmail.com

autoskolaDJ


Vyplňte online přihlášku