Vrácení řidičského průkazu

5.500,-  každá další skupina 3.900,-

  

Potřebujete:

 • výpis z karty řidiče
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
 • potvrzení o psychické způsobilosti od akreditovaného dopravního psychologa
 • žádost o přezkoušení do autoškoly ( formulář dostanete v příslušné autoškole nebo si jej stáhnete z jejich www stránek 

Rozsah přezkoušení v autoškole ( je podobný jako při záverečných zkouškách v autoškole )

 • test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládaní a údržba vozidla ( ve skupině ŘP, o kterou žádáte )
 • praktická jízda

Kdy přezkoušení absolvovat

 • vybodovaní řidiči

Doklad o přezkoušení nesmí být při podání žádosti o vrácení ŘP starší 60 dní! Přezkoušení v autoškole můžete absolvovat již 2 měsíce před skončením lhůty zabavení řidičského průkazu.

 • řidiči se zákazem řízení delším než rok

Tito řidiči mohou zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole absolvovat až po skončení zákazu řízení. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti, v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení.

Na příslušném obecním úřadě či magistrátu předložte:

 • písemnou žádost o vrácení řidičského průkazu (forma žádosti není dána zákonem, má volnou podobu – většinou mají na úřadech předtištěný formulář)
 • doklad o odborné způsobilosti ( obdrželi jste v autoškole)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
 • potvrzení o psychické způsobilosti od akreditovaného dopravního psychologa
 
 

Poplatky: V ceně kurzu není zahrnut poplatek magistrátu 700 Kč, který se platí při závěrečných zkouškách na úřadu. Případné opravy teoretické zkoušky 500 Kč, oprava praktické jízdy 1 000 Kč.